Performance marketing Kraków - Liczy się efekt

W dobie powszechnego dostępu do Internetu, kiedy można przypadkiem kliknąć na reklamę w wyskakującym okienku, marketing zaczął zwracać uwagę tylko na mierzalne efekty swoich działań.

Czym zajmuje się performance marketing Kraków?

Jego naczelnym zadaniem jest nakłanianie konsumentów do wykonania konkretnych akcji, np. kliknięcie na banner reklamowy na stronie internetowej. Nie zajmuje się jednak budowaniem wizerunku marki – przeciwnie, działa na solidnie wypracowanym gruncie.

Mając do dyspozycji odpowiedni obraz w głowach klientów, performance marketing skupia się na przekonaniu konsumentów do wykonania pewnych zadań mających przynieść zamierzony – korzystny dla firmy – skutek. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju narzędzia i techniki. Każde działanie zakończone sukcesem oznacza zysk, a mało efektywne kampanie po prostu nie zarabiają.

Stała kontrola

W performance marketingu konieczne jest stałe monitorowanie działań zarówno własnych, jak i konsumentów oraz odpowiednie reagowanie na zmieniające się warunki. Najważniejszym wyznacznikiem skuteczności w tej branży jest współczynnik konwersji, czyli ilość wykonanych zadań w przeliczeniu na całkowity ruch na stronie. Dzięki temu można wskazać, czy określone działania mają wpływ na klientów, czy należy ponownie przemyśleć całą strategię.

Marketing efektywny można wykorzystywać w różnego rodzaju obszarach: e-mail marktingu, mediach społecznościowych, reklamach na urządzeniach mobilnych oraz w programach lojalnościowych. Przy czym zawsze należy pamiętać o tym, że liczy się dostosowanie treści do różnych urządzeń – mobilnych, komputerów, tabletów, aby zwiększyć zasięg oddziaływania kampanii.